Tanja:

…diplomirani politikolog, svršeni postdiplomac komunikologije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i doktorand na Fakultetu dramskih umetnosti (katedra za menadžment kulture i medija), bavi se medijima i odnosima s javnošću više od petnaest godina… Polovinom devedesetih počela je da se bavi novinarstvom („Demokratija“, „Blic“), a zatim je nastavila karijeru kao samostalni PR konsultant.

Od britanske Vlade, 2000. godine, dobila je stipendiju za postdiplomske studije na Univerzitetu u Notingemu, Velika Britanija, ali je ostala u Srbiji i nastavila da radi kao saradnik za odnose s javnošću u projektima Ministarstva prosvete, da bi 2006. godine postala prvi savetnik – portparol republičkog trgovinskog suda Srbije i postavila temelje organizacije odnosa sa javnošću osamnaest trgovinskih sudova u Srbiji.
Zahvaljujući, između ostalog, njenom radu i formiranju mreže portparola regionalnih trgovinskih sudova u saradnji sa USAID projektom CCASA, Viši trgovinski sud dobio je 2007. godine nagradu povodom „Međunarodnog dana prava javnosti da zna“ za poseban doprinos ka uspostavljanju pozitivne prakse u sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Posebne preporuke Tanja je tada dobila i od poverenika Rodoljuba Šabića.

Od jula 2007. do decembra 2008. godine, bila je, ponovo prvi,  menadžer za odnose s javnošću u Odboru direktora  najvećeg srpskog izvoznika – „HIP-Petrohemije“ Pančevo.Ovaj proizvođač hemijskih proizvoda i sirovina, poznat je i zbog pripisanog negativnog uticaja na životnu sredinu, ali i kao sponzor i podrška sportu, humanitarnim akcijama i razvoju lokalne zajednice. Kompanija od, tada, 2400 zaposlenih, sa godišnjim prihodom od 300 miliona evra, proizvodima koji zadovoljavaju svetske standarde kvaliteta i kompleksom skupih hemijskih postrojenja na površini od 328 hektara, imala je Službu za odnose s javnošću sa jednim zaposlenim – Tanjom.

Juna 2008., ona je uspešno završila i Londonsku školu za odnose s javnošću, u IV međunarodnoj generaciji. Tokom iste godine, kod Diane Cromer završila je i  obuku za odnose sa javnošću u kriznim situacijama.

Svojim radom „Pristup informacijama od javnog značaja u Srbiji“ dala je doprinos na letnjoj školi „Evropa van granica“ na italijanskom Institutu društvenih nauka, u jesen 2008. godine.

Od početka 2009. godine, pa u naredne tri godine, Tanja je bila direktor korporativnih komunikacija u jednom od najvećih operatora digitalne satelitske i kablovske televizije i širokopojasnog interneta u regionu. Kompaniji je 2010. donela nagradu Društva Srbije za odnose s javnošću (“PRiZNANJE“) za kriznu komunikaciju, a kao jedna od 50 najvažnijih ličnosti u oblasti digitalne televizije, našla se na listi EURO 50 u izdanju internacionalnog “Digital TV Europe” magazina.

Tanja drži i predavanja iz oblasti komunikacija (stručne konferencije, EU projekti,…), kao i treninge iz oblasti nastupa u medijima, kriznih komunikacija i sl. Radila je kao savetnik za medije i odnose s javnošću za nekoliko međunarodnih kompanija, za političke stranke i izborne kampanje, kao i za istaknute pojedince. Njeni radovi objavljeni su u stručnim časopisima (npr. u CM – Communication Management Quarterly – „Virtuelna komunikacija – upotreba i zloupotreba i tendencije u budućnosti“, a tu su i radovi „Pristup informacijama od javnog značaja u Srbiji“, „Radiofonija fašističke Italije“…). Aprila 2011. godine objavila je i knjigu “Musolinijev mikrofon“, koja je prvenac izdavačke delatnosti Društva Srbije za odnose s javnošću i nalazi se na spisku dodatne literature na studijama istorije na Beogradskom univerzitetu.

Decembra 2012. godine izabrana je za člana stručnog žirija Društva Srbije za odnose s javnošću za dodelu nagrade “PRiZnanje” koje se svake godine dodeljuje najboljim nacionalnim PR kampanjama, a tokom iste godine našla se i u knjizi “Dame u marketingu“, među još 76 koleginica iz oblasti marketinga i komunikacija koje su dale značajan doprinos struci u Srbiji.

Od početka 2013. godine vodi odnose s javnošću u kompaniji “Microsoft” za područje Srbije i Crne Gore, te vodi brigu i o društveno odgovornom poslovanju te kompanije, a koordinira odnose sa medijima i javnošću i za “Microsoft” na Kipru i Malti, kao i PR kampanje usmerene na borbu protiv piraterije u Multi-kantri regionu, 24 zemlje Centralno Istočne Evrope.

Tanja je poslužila kao uzor za lik u jednom domaćem romanu. Ima psa i dve mačke, jednog bivšeg i jednog sadašnjeg muža, posinka i nekoliko prijatelja i članova porodice. Voli da vozi i da roni.

_________________________________________________________

Tanja has been in communications for the past 15 years, and three years she managed corporate communications, internal media and CSR as a corporate communications director at one of the largest telecommunication company in the region. Prior to 3 years long appointment in telecommunications industry, she managed crisis communications for the country`s largest exporter, Pancevo-based petrochemical company Petrohemija. She worked as a Spokesperson and Public Relations Advisor at the Supreme Commercial Court and a journalist in a number of Serbian broadsheets.

Tanja is engaged in a number of marketing and corporate social responsibility projects (e.g. sponsorships and donations) and closely follows economic issues.

In late 2010 the international magazine Digital TV listed her among the top 50 of the most important people in European digital industry; Tanja received a number of national and international awards for excellence in communications.

During the 2012/13 – she is featured as one of the 77 important women in Serbian marketing throughout the book “Ladies in Marketing”. Also, she became a member of the Expert Jury – “PRiZnanje” Annual Awards in Public Relations at Public Relations Society of Serbia.

In 2011 Serbian Privatization Agency certified her as a qualified candidate for a Capital/Equity Representative. As a licensed Temporary Representative, Tanja is compelled to take all necessary measures and to advise how to carry out the business of the company under the privatization. From April 2015, Tanja is in charge for the privatization of “Pancevac” weekly – one of the oldest newspapers in Serbian language.

She is a published author and her first book Mussolini’s Microphone was published by the Serbian PR Association as its first publishing project ever.

From the beginning of February 2013, Tanja has been responsible for driving Microsoft’s communications strategy, ensuring its product messaging resonates on the market well and helping Microsoft in Serbia and Montenegro become the leader in socially responsible business, while coordinating PR in Microsoft Malta and Cyprus and driving Digital Crime – Antipiracy PR campaigns accross the CEE Multi-country region as well.

She is MSc in Communicology and PhD researcher in the field of culture and media management.

Tanja is a character in one novel. She has a dog and two cats, one ex and one present husband, stepson and a couple of friends and family members. She likes to drive and to dive.