Hashtag as a popular culture phenomenon

  Until less than a decade ago, the symbol „#“ used to signify only a term related to phones or

Featured

Tanja Tatomirović: Danas se svako predstavlja kao “PR” | Intervju

Tanja Tatomirović – Komunikolog Beograd: 04.12.2012. …diplomirani politikolog i svršeni postdiplomac komunikologije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, bavi se