Tanja kao trener na radionici “PR i komunikacija o potrošačkim pitanjima”

in SOME NEWS

Od 11 – 13. decembra 2012. godine održana je druga radionica u organizaciji EU Projekta za jačanje zaštite potrošača u Srbiji. Ova radionica, pod nazivom Odnosi s javnošću i komunikacija o potrošačkiim pitanjima okupila je predstavnike udruženja potrošača kao i nadležnog ministarstva.

Prema istraživanju koje je sprovedeno tokom početne faze Projekta, komunikacija u oblasti odnosa s javnošću i saradnja sa medijima prepoznate su kao veoma važne oblasti u kojima većina ispitanika želi da unapredi svoje znanje. Imajući to u vidu, organizovana je radionica na ove teme sa zainteresovanim akterima.

Radionica je bila veoma interaktivna, a teorijski deo bio je prezentovan u obimu koji je neophodan za uspešno izvođenje praktičnih vežbi. Pisanje saopštenja za medije, individualne vežbe sa mikrofonom i kamerom, kao I otvaranje naloga I komunikacija preko društvenih mreža samo su neke od vežbi u kojima su učesnici aktivno učestvovali.
Predavači na ovoj radionici bili su istaknuti profesionalci u svojim oblastima mr Maja Vukadinović, mr Tanja Tatomirović, kao i Vladimir Radomirović. Asistenciju i podršku pružile su Gražina Rokicka, ključni ekspert za zaštitu potrošača Projekta, kao i Nina Novaković, mlađi stručnjak za komunikacije i odnose s javnošću.

Radionica je održana u prostorijama hotela Hill, u Jagodini.

Izvor: Zapotrosace.rs